Grootboekrekeningschema voor de kosten van een dienstverlenende zzp’er

De meeste zzp’ers hebben of een boekhouder of een boekhoudprogramma met een standaard grootboekrekeningschema.
Vaak heeft dit schema, naar mijn idee, te weinig opties om de kosten te kunnen onderverdelen.
Aangezien de meeste van mijn klanten eenmanszaken zonder personeel zijn heb ik onderstaande tabel beperkt tot de grootboekrekeningen die ik voor hen gebruik om de kosten overzichtelijk in de boekhouding te zetten.
Mocht je een rekening missen, dat kan, iedere onderneming is anders. De tabel is bedoeld als voorbeeld om je op weg te helpen.

Elke grootboekrekening heeft 4 cijfers. Het eerste cijfer geeft de categorie aan (in dit geval de categorie kosten). Het tweede cijfer geeft de subcategorie aan. Als voorbeeld 4400 (brandstofkosten), de eerste 4 zegt dat het een kostenrekening is, de tweede vier dat het over de auto gaat.
Alle cijfers die hier niet gebruikt worden kan je zelf gebruiken voor andere grootboekrekeningen die handig zijn voor jouw bedrijf. Om het overzichtelijk te houden is het wel handig om de categorieën en subcategorieën aan te houden als je een nieuw nummer kiest.

Let op: de meeste boekhoudprogramma’s hebben een standaard grootboekrekeningschema. Kijk eerst wat al in je programma zit en voeg toe waar nodig.

Grootboekrekeningnummer Omschrijving Subcategorie
4051 Bedrijfskleding Ondernemer
4053 Opleidingskosten Ondernemer
4100 Huur pand Huisvesting
4105 Onderhoud pand Huisvesting
4120 Gas/ water/ licht Huisvesting
4190 Overige huisvestingskosten Huisvesting
4220 Onderhoud machines en installaties Exploitatie
4300 Contributies en abonnementen Kantoor
4310 Kantoorbenodigdheden Kantoor
4320 Telefoonkosten Kantoor
4330 Porti/ verzendkosten Kantoor
4390 Overige kantoorkosten Kantoor
4400 Brandstofkosten Auto
4410 Leasekosten Auto
4420 Onderhoud vervoermiddelen Auto
4440 Autoverzekering Auto
4450 Wegenbelasting Auto
4490 Overige autokosten Auto
4500 Reclamekosten Verkoop
4510 Reis en verblijfkosten Verkoop
4520 Representatiekosten Verkoop
4590 Overige verkoopkosten Verkoop
4600 Accountantskosten Algemene
4610 Advieskosten Algemene
4630 Juridische kosten Algemene
4640 Bankkosten Algemene
4650 Algemene verzekeringen Algemene
4690 Overige algemene kosten Algemene
4710 Rente lening Financiële baten en lasten
4720 Rente bank Financiële baten en lasten
4790 Overige rentebaten Financiële baten en lasten
4795 Overige rentelasten Financiële baten en lasten
4820 Afschrijving machines en installaties Afschrijvingen
4830 Afschrijving vervoermiddelen Afschrijvingen
4890 Boekresultaat vaste activa Afschrijvingen
4900 Kleine ondernemersregeling btw Diverse baten en lasten
4910 Koersverschillen Diverse baten en lasten
4920 Kasverschillen Diverse baten en lasten
4990 Overige baten Diverse baten en lasten
4995 Overige lasten Diverse baten en lasten