KVS Administraties

De meeste zzp’ers hebben of een boekhouder of een boekhoudprogramma waar meestal een standaard grootboekrekeningschema in zit.

Vaak heeft dit grootboekrekeningschema, naar mijn idee, te weinig opties om de kosten te kunnen onderverdelen.
Aangezien de meeste van mijn klanten eenmanszaken zijn zonder personeel heb ik onderstaande tabel beperkt tot de grootboekrekeningen die ik voor hen gebruik. 

Mocht je een rekening missen, dat kan, iedere onderneming is anders. De tabel is bedoeld als voorbeeld om je op weg te helpen. 

Elke grootboekrekening heeft 4 cijfers. Het eerste cijfer geeft de categorie aan (in dit geval de categorie kosten). Het tweede cijfer geeft de subcategorie aan. Als voorbeeld 4400 (brandstofkosten), de eerste 4 zegt dat het een kostenrekening is, de tweede vier dat het over de auto gaat.

Alle cijfers die hier niet gebruikt worden kan je zelf gebruiken voor andere grootboekrekeningen die handig zijn voor jouw bedrijf. Om het overzichtelijk te houden is het wel handig om de categorieën en subcategorieën aan te houden als je een nieuw nummer kiest.  

Let op: de meeste boekhoudprogramma’s hebben een standaard grootboekrekeningschema. Kijk eerst wat al in je programma zit en voeg toe waar nodig.

Grootboekrekeningen voor de categorie kosten

Grootboekrekeningnummer

Omschrijving

Subcategorie

4051

Bedrijfskleding

Personeel*

4053

Opleidingskosten

Personeel*

4100

Huur pand

Huisvesting

4105

Onderhoud pand

Huisvesting

4120

Gas/ water/ licht

Huisvesting

4190

Overige huisvestingskosten

Huisvesting

4220

Onderhoud machines en installaties

Exploitatie

4300

Contributies en abonnementen

Kantoor

4310

Kantoorbenodigdheden

Kantoor

4320

Telefoonkosten

Kantoor

4330

Porti/ verzendkosten

Kantoor

4390

Overige kantoorkosten

Kantoor

4400

Brandstofkosten

Auto

4410

Leasekosten

Auto

4420

Onderhoud vervoermiddelen

Auto

4440

Autoverzekering

Auto

4450

Wegenbelasting

Auto

4490

Overige autokosten

Auto

4500

Reclamekosten

Verkoop

4510

Reis en verblijfkosten

Verkoop

4520

Representatiekosten

Verkoop

4590

Overige verkoopkosten

Verkoop

4600

Accountantskosten

Algemene

4610

Advieskosten

Algemene

4630

Juridische kosten

Algemene

4640

Bankkosten

Algemene

4650

Algemene verzekeringen

Algemene

4690

Overige algemene kosten

Algemene

4710

Rente lening

Financiële baten en lasten

4720

Rente bank

Financiële baten en lasten

4790

Overige rentebaten

Financiële baten en lasten

4795

Overige rentelasten

Financiële baten en lasten

4820

Afschrijving machines en installaties

Afschrijvingen

4830

Afschrijving vervoermiddelen

Afschrijvingen

4890

Boekresultaat vaste activa

Afschrijvingen

4900

Kleine ondernemersregeling btw

Diverse baten en lasten

4910

Koersverschillen

Diverse baten en lasten

4920

Kasverschillen

Diverse baten en lasten

4990

Overige baten

Diverse baten en lasten

4995

Overige lasten

Diverse baten en lasten

* Met personeel bedoel ik in dit schema jezelf, aangezien je je eigen personeel bent in een eenmanszaak zonder personeel.