KVS Administraties

Het is weer zover! Het laatste kwartaal is ingegaan. Ben je stiekem al aan het nadenken over volgend jaar en hoe je je omzet kan verbeteren? Denk eerst nog even na over dit jaar! Je kan nog veel voordeel behalen door strategisch te investeren, of door nog even extra kosten te maken. Lees verder voor drie tips voor extra voordeel in 2018!

De kleinschaligheids investeringsaftrek

Heb je al een aantal zaken gekocht die boven de 450 euro exclusief btw zijn? Of wil je nog kijken voor bijvoorbeeld een dure laptop? 

Als je boven de 2300 euro hebt geïnvesteerd dan mag je 28% van het investeringsbedrag extra aftrekken van je winst! Dit geldt ook voor tweedehands bedrijfsmiddelen. 

Ook “kosten van verbetering van een bestaand bedrijfsmiddel” komen in aanmerking voor deze aftrek. 

Als je er bij lange na niet aan komt kan het ook voordelig zijn om een grote aanschaf uit te stellen naar volgend jaar. Wie weet kom je er in dat jaar wel aan. 

Ondernemersaftrek

Heb je je uren bijgehouden vanaf het begin van het jaar? Om in aanmerking te kunnen komen voor de ondernemersaftrek zou je nu boven de 940 uur moeten zitten (614 als je als arbeidsbeperkte nog recht hebt op startersaftrek). Is dit niet zo, maar zit je er net onder? Schakel dan even een tandje bij! Door aan het urencriterium van 1225 uur te komen mag je 7280 euro extra van je winst aftrekken bij de inkomstenbelastingaangifte. 

De kleine ondernemersregeling (btw)

Als je net bent begonnen kan je vaak veel voordeel uit de KOR halen. Als je onder de 1345 euro aan btw moet betalen over het gehele jaar dan mag je alles houden. Tussen de 1345 en de 1883 euro mag je een deel houden. 

De formule voor dit deel is: 2,5 keer (1883 – (btw-bedrag van vraag 5a van de aangifte – voorbelasting van vraag 5b van de aangifte)). 

Maak in oktober een schatting om te kijken of je wat aan deze regeling kan hebben. Als je net boven de 1345 euro komt, maak dan wat extra uitgaves zodat je er weer onder komt. 

Ook kan je verkoopfacturen van diensten die je hebt gedaan/ goederen die je hebt verkocht in 2018 verschuiven tot 15 januari 2019. De omzet komt nog steeds ten laste van 2018, maar de btw wordt in 2019 pas aangegeven. Later dan 15 januari mag niet. De regel is: je verstuurt de factuur uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin u hebt geleverd.