KVS Administraties

Privacy verklaring KVS Administraties

KVS Administraties vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via info@kvsadministraties.nl.

 

Artikel 1 Wie zijn wij?

KVS Administraties is een eenmanszaak, gevestigd te (8307 BC) Ens aan de Petrus Aemiliusstraat 71. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67627145. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. 

Wij verwerken u naam, adres, woonplaats of vestigingsplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan uw BSN, geboortedatum en geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, inkomen, verzekeringsgegevens en NAW-gegevens van kinderen en (ex)partner. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het indienen van de laatste aangifte.

Wij kunnen onze overeenkomst alleen uitvoeren na een check van uw identificatiegegevens in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze check is uit maatschappelijk belang. Zodra onze overeenkomst tot stand is gekomen zullen wij deze gegevens verwijderen. Daarnaast zullen wij u vragen om een uittreksel van de Kamer van Koophandel. 

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, klantnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Om onze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. 

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam en inhoud van uw bericht. En wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, telefoonnummer en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Testimonials over onze diensten kunnen wij op de website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Wij verwerken uw naam en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Wij zullen deze gegevens bewaren totdat u uw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

 

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over u als bezoeker verwerken die wij hebben verkregen via de administratie van onze klanten om te helpen met hun bedrijfsvoering, van de Belastingdienst over de status van uw belastingaangifte, andere overheidsinstanties, banken, verzekeraars en incassobureau’s.

 

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons heeft laten verwerken.

  1. 1.Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij KVS Administraties om uw gegevens in te zien.
  2. 2.Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. 3.Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. 4.Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. 5.Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@kvsadministraties.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

KVS Administraties zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@kvsadministraties.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens om gaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.